MARINETTE POLICE

• Donavan Ducane was taken into custody on a warrant through probation and parole at 1:12 p.m. Tuesday at 3450 Old Peshtigo Road.